• 32 284 43 15
  • swierklaniec@gliwice.opoka.org.pl
  • Dołącz do nas na:   
Wprowadził Admin


Apostolat im. ks. Teodora Christopha

Apostolat Wspierania Powołań to dzieło przede wszystkim modlitewne. Utrzymuje kontakt z naszym Seminarium Duchownym w Opolu i wypracowuje różne formy pomocy duchowej. ,, To była alternatywa przed którą stanęliśmy" - mówi ks. P. Pyrchała. - Czy organizować stowarzyszenie wspierania seminarium jako instytucji, czy skupić się na podkreślaniu znaczenia duchowej pomocy, jaką każdy z nas może okazać? Jedno i drugie jest ważne, ale wydaje mi się, że z podkreślaniem problemów finansowych, z jakim każde seminarium musi się borykać, nie powinniśmy przesadzać. Kiedyś warunki były o wiele trudniejsze i dawaliśmy sobie radę. Prawdziwym problemem - według ks. P. Pyrchały - jest zrozumienie wagi duchowego przygotowania kandydatów do kapłaństwa. - Najbardziej niepokoi mnie brak głębszego zaangażowania i traktowanie kapłaństwa przez niektórych jako jednego z wielu zawodów. Towarzyszy temu często brak zrozumienia dla znaczenia modlitwy w życiu każdego księdza - podkreśla.

Oficjalnym patronem Apostolstwa jest ks. Teodor Christoph (1839-1892), proboszcz z Miasteczka Ślaskiego, wielki wychowawca młodzieży, jałmużnik i oddany spowiednik. Spośród około 200 chłopców, którymi się opiekował, ponad 50 obrało stan kapłański i zakonny. Bezpośrednią inspiracją do powołania Apostolstwa jest natomiast dzieło bpa Maksymiliana Kallera (1880-1947), bytomianina, który jako duszpasterz parafii św. Michała w Berlinie rozbudował całą sieć przeróżnych grup, takich jak apostolat prasy katolickiej, apostolat powołań czy apostolat szkół katolickich. Jego książka pt. "Nasz apostolat laikatu u św. Michała w Berlinie" została ponownie wydana dwa lata temu w Paderborn.

Do Apostolatu Wpierania Powołań może przystąpić każdy, kto codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zdecyduje się modlić o nowe powołania i za już powołanych. Odpowiednią deklarację - z podaniem wybranej modlitwy i swojego postanowienia - można złożyć za pośrednictwem księdza proboszcza lub bezpośrednio przesłać pod adres Apostolatu (42-610 Miasteczko Śląskie, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Dworcowa 1 ). Z naszej Parafii do Apostolatu należy około 80 osób .

Szczególna modlitwa w tej intencji zanoszona jest w każdy czwartek o godz. 17.30 w kościele - Adorując Najświętszy Sakrament.>


Kancelaria parafialna

Czynna jest w:

poniedziałek i piątek w godzinach: 7.30 - 8.30

oraz w czwartek w godzinach:
18.30 - 19.30

Dane adresowe
Konto Parafialne