• 32 284 43 15
  • swierklaniec@gliwice.opoka.org.pl
  • Dołącz do nas na:   
Zaktualizował Admin


WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA


Żywy Różaniec oznacza:

a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnce naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Bpga, a w Bogu i dla Boga ludzi (...)
c. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Rózaniec. Jest to jakby wieniec składany u stóp Królowej.Obowiązki członków Żywego Różańca:
1. Zasadnicznym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
3. Częste przystępowanie do Sakramentów Świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłeo członka Żywego Różańca oraz modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
2. Narodzenia Pana Jezusa (25.12)
3. Ofiarowania Pańskiego (02.02)
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25.03)
5. Zmartwychwstania Pańskiego ( zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15.08)
7. Święto Królowej Różańca Świętego
8. Niepokalanego Poczecia Maryi (08.12)

Kancelaria parafialna

Czynna jest w:

poniedziałek i piątek w godzinach: 7.30 - 8.30

oraz w czwartek w godzinach:
18.30 - 19.30

Dane adresowe
Konto Parafialne