• 32 284 43 15
  • swierklaniec@gliwice.opoka.org.pl
  • Dołącz do nas na:   

Ks. Rafał Szot
proboszcz

Urodził się 07.04.1968r. w Knurowie. Pochodzi z par. pw. MB Częstochowskiej w Knurowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21. 05. 1994 r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka w Gliwicach. Jako neoprezbiter został skierowany od 27 sierpnia 1994r. do parafii Świętego Krzyża w Strzebiniu, gdzie był do 20 sierpnia 1999r. Następnie od 21 sierpnia 1999r. do 27 sierpnia 2006r. pracował w parafii św. Andrzeja w Zabrzu. A od 28 sierpnia 2006r. do 31 sierpnia 2009r. był wikarym w par. św. Antoniego w Tworogu. Dekretem ks. bpa Jana Wieczorka z dniem 1 września 2009r. został proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Świerklańcu. Jest katechetą w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu
Ks. Krzysztof Ochab
wikary

Urodził się 19 grudnia 1988 r. w Rzeszowie. Pierwsze lata życia spędził w Nawsiu, w parafii św. Andrzeja Boboli. Od 20 lat mieszkał w Rzeczycach, w par. Matki Boskiej Różańcowej. 18 maja 2013 roku z rąk ks. bpa Jana Kopca przyjął święcenia prezbiteratu w gliwickiej katedrze. Swoją praktykę diakońską odbył w par. św. Mikołaja w Świbiu. Na mocy dekretu ks. bpa Jana Kopca, od 23 sierpnia 2013 roku pełni funkcję wikarego w naszej Parafii.

Kancelaria parafialna

Czynna jest w:

poniedziałek i piątek w godzinach: 7.30 - 8.30

oraz w czwartek w godzinach:
18.30 - 19.30

Dane adresowe
Konto Parafialne