• 32 284 43 15
  • swierklaniec@gliwice.opoka.org.pl
  • Dołącz do nas na:   

Poprzedni wikarzy


22. Ks. Krzysztof Ochab

Urodził się 19 grudnia 1988 r. w Rzeszowie. Pierwsze lata życia spędził w Nawsiu, w parafii św. Andrzeja Boboli. Od 20 lat mieszkał w Rzeczycach, w par. Matki Boskiej Różańcowej. 18 maja 2013 roku z rąk ks. bpa Jana Kopca przyjął święcenia prezbiteratu w gliwickiej katedrze. Swoją praktykę diakońską odbył w par. św. Mikołaja w Świbiu. Na mocy dekretu ks. bpa Jana Kopca, od 23 sierpnia 2013 roku do 26 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję wikarego w naszej Parafii.

21. Ks. Kazimierz Tomasiak

Urodził się 27.05.1982r. w Zielinie, woj. opolskie. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach. Praktykę diakońską odbył w par. pw. Trójcy Świętej w Bytomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 10.05.2008r. z rąk ks. bpa Gerarda Kusza w Gliwicach. W świerklanieckiej parafii pracował od 18 sierpnia 2008 r. - 15 sierpnia 2013 r. Był katechetą w Gimnazjum im. Jana Pawła II i Niepublicznym Przedszkolu Aladyn w Świerklańcu. Obecnie jest wikarym w parafii Znalezienia Krzyża Św. i Św. Katarzyny w Rusinowicach.

20. Ks. Henryk Burgiel

Urodził się 18 stycznia 1979 r. w Bytomiu. Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu Suchej Górze. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektroniczne w Radzionkowie. Pracę magi­sterską napisał na temat: ?Wiara w Jezusa Chrystusa ja­ko spełnienie sen­su ludzkiej egzy­stencji na podsta­wie książki Romano Guardiniego Bóg". Praktykę diakoń­ską odbył w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Zainteresowania: lek­tura dobrej książki, teologia (zwłaszcza fundamental­na), psychologia, sport, wędrówki po górach i wyciecz­ki rowerowe. Wyświęcony na kapłana został 14 maja 2005r. w Gliwicach. Po święceniach został wikarym w Świerklańcu, gdzie pracował od 1 września 2005 r. do 18 września 2008 r.

19. Ks. Andrzej Biwo

Urodził się 11 października 1966r. w Żędowicach. Wyświęcony na kapłana 15 czerwca 1991r. Pracował jako wikariusz po święceniach od 27 sierpnia 1991r. do 26 sierpnia 1996r. w par. Św. Jerzego w Gliwicach. Następnie od 27 sierpnia 1996r. do 27 sierpnia 1997r. w par. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie. Od 28 sierpnia 1997r. do 31 sierpnia 2002r. był w Gliwicach - Sikorniku w par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Później na rok od 1 września 2002r. do 31 sierpnia 2003r. został skierowany do para. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Świerklaniec był jego ostatnia placówką wikariuszowską od 1 września 2003r. do 31 sierpnia 2005r.

18. Ks. Sławomir Madajewski

Urodził się 28 marca 1973 roku w Tarnowskich Górach. Wyświęcony na kapłana został 17 maja 1997 roku w Gliwicach. W Świerklańcu został wikarym zaraz po święceniach od 16 sierpnia 1997 do 31 sierpnia 2003. Od 1 września 2003r. do 11 czerwca 2005r. pracował w par. św. Michała Archanioła w Gliwicach. Następnie od 12 czerwca 2005r. do 31 sierpnia 2005r. został administratorem, a od 1 września 2005r. do 20 sierpnia 2006r. proboszczem w par. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim. Od 21 sierpnia 2006 jest proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie.

17. Ks. Zdzisław Śliż

Urodził się 3 stycznia 1962r. w Głubczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1988r. Był wikarym w naszej parafii od 29 sierpnia 1992 r. do 28 sierpnia 1997 r. Obecnie jest proboszczem w par. Wniebowzięcia NMP w Gliwicach - Łabędach. Jest diecezjalnym opiekun duchowy Apostolatu Maryjnego.

16.Ks. Stanisław Knura

Urodził się 14 listopada 1964 r. w Godowie. Pochodzi z parafii MB Różańcowej w Moszczenicy Śląskiej. Wyświęcony na kapłana w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 13 maja 1989 roku, z rąk ks. bpa Damiana Zimonia. Po święceniach pracował w par. Chrystusa Króla w Świerklańcu od 31 sierpnia 1989 do 28 sierpnia 1992. Od 29 sierpnia 1992r. do 27 sierpnia 1997r. był wikariuszem w par. Wniebowzięcia NMP w Lubecku. Ostatnią placówką wikariuszowską była par. pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach, gdzie był w niej od 28 sierpnia 1997r. do 31 sierpnia 2001r. Od 1 września 2001 do 30 czerwca 2002r. został administratorem, a od 1 lipca 2002r. proboszczem w par. NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy.

15. Ks. Kazimierz Folker

Wikary w Świerklańcu od 30 sierpnia 1986 r. do 31 sierpnia 1989 r. Od 2000r. proboszcz w Szczejkowicach koło Żor. http://www.szczejkowice.katowice.opoka.org.pl

14. Ks. Krzysztof Grabiec

Urodził się 21 sierpnia 1956 roku w Turzy Śląskiej. W 1975 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Świecenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1982 w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza . W parafii Chrystusa Króla posługę duszpasterską pełnił od 31 sierpnia 1983 r. do 30 sierpnia 1986 r. Od 31 sierpnia 1998 jest proboszczem w Borowej Wsi .

13. Ks. Józef Bartoszek

Urodzony 16 marca 1939 roku w Czechowicach. Wyświęcony na kapłana 23 czerwca 1963r. w Katowicach. Wikariusz w Świerklańcu od 13 maja 1982 do 17 kwietnia 1983, następnie zostaje 18 kwietnia 1983r. administratorem i 15 czerwca 1983r. jest proboszczem i pełni tę funkcje do 10 sierpnia 2009r. Od przejścia na emeryturę jest rezydentem w par. NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy.

12. Ks. Tadeusz Fyrla

Urodził się 12 lutego 1951roku w Połomi. Był synem rolnika Bolesława i Elżbiety z d. Wolny. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie, gdzie w 1969 roku zdał maturę. W tym samym roku rozpoczął studia i formację do kapłaństwa w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie . Święcenia diakonatu przyjął 16 lutego 1975 w Wodzisławiu Śląskim, a święcenia prezbiteratu 15 kwietnia 1976 w Katowicach z rąk bp. Herberta Bednorza. W Świerklańcu był wikarym od 19 sierpnia 1979 r. do 13 maja 1982 r. W 2009 roku został na własną prośbę spowodowaną złym stanem zdrowia zwolniony z urzędu proboszcza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich i przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 24 lutego 2010 w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach . Pochowany został w Brzezinach Śląskich.

11. Ks. Henryk Groborz

Urodził się 24 grudnia 1951 roku w Orzepowicach k. Rybnika w wielodzietnej rodzinie Edmunda pracownika umysłowego i Anieli z d. Piecha. Szkołę średnią ukończył w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Po maturze, w 1969 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 kwietnia 1976 z rąk bpa H. Bednorza . Za raz po święceniach kapłańskich był wikariuszem w par. Chrystusa Króla w Świerklańcu od 17 maja 1976 do 19 sierpnia 1979 r. Ks. Henryk Groborz, zmarł po długotrwałej chorobie nowotworowej 28 października 2000. Pogrzeb odbył się 2 listopada w kościele parafialnym w Paruszowcu, pochowany został na cmentarzu w Rybniku.

10. Ks. Zygmunt Duda

Urodził się 7 lipca 1939 roku w Chorzowie. Świecenia kapłańskie przyjął w 1963r. w Katowicach. Duszpasterzował w par. Chrystusa Króla od 30 sierpnia 1972 r. do 21 sierpnia 1976 r. Zmarł 28 kwietnia 2001 jako rezydent w parafii pw. Marii Magdaleny w Cieszynie

9. Ks. Zenon Mierzwa

Urodził się 7 kwietnia 1940 roku w Chorzowie. Świecenia kapłańskie przyjął w 1963r. w Katowicach. Wikarym w Świerklańcu był od 31 sierpnia 1969 r. do 30 sierpnia 1972 r.

8. Ks. Alojzy Majnusz

Urodził się 8 stycznia 1935 roku w Świerklanach Dolnych w rodzinie mistrza murarskiego Tomasza i Franciszki z d. Woryna. W 1950 roku przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, gdzie w 1953 roku zdał egzamin maturalny. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kapłańskie święcenia otrzymał 22 czerwca 1958 w katowickiej katedrze Chrystusa z rąk bpa S. Adamskiego . W par. Chrystusa Króla w Świerklańcu był od 19 grudnia 1968 do 29 października 1969. Jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym w Świerklanach. Zmarł 21 listopada 2000 w Rybniku. Pogrzeb jego odbył się 23 listopada w Świerklanach i spoczął na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

7. Ks. Ryszard Paleta

Urodzony 24 stycznia 1939 roku w Michałkowicach. Wyświecony na kapłana 23 czerwca 1965r. w Katowicach. Wikarym w par. Chrystusa Króla w Świerklańcu był krótko od 30 sierpnia 1968 r.

6. Ks. Arkadiusz Janyga

Urodzony 14 stycznia 1937 roku w Gaszowicach. Wyświecony na kapłana 24 czerwca 1962r. w Katowicach. Wikarym w par. Chrystusa Króla w Świerklańcu był od 30 sierpnia 1965 r. do 30 sierpnia 1968 r.

5. Ks. Alojzy Pośpiech

Urodzony 10 grudnia 1939 roku w Rogowie. Wyświecony na kapłana 24 czerwca 1962r. w Katowicach. Wikarym w par. Chrystusa Króla w Świerklańcu był od 30 sierpnia 1962 r. do 30 sierpnia 1965 r.

4. Ks. Alfred Prohasek

Urodził się 7 marca 1930 roku w Gołkowicach w rodzinie kowala Jana i Moniki z d. Wacławiec. W 1945 roku wstąpił do Gimnazjum Handlowego, z którego przeniósł się w 1946 roku do Męskiej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, którą ukończył 27 maja 1950 egzaminem maturalnym. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1955 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach od bpa częstochowskiego Z. Golińskiego. W Świerklańcu był wikarym od 1 wrzesień 1958 do 30 sierpień 1962. W uznaniu zasług dla katowickiego Kościoła lokalnego mianowany został 13 kwietnia 1995 kanonikiem honorowym Kapituły Archidiecezjalnej w Katowicach. W 1987 roku poważnie zachorował. Z powodu trudności z czytaniem prosił bpa o zamianę modlitwy brewiarzowej na różaniec. 19 lipca 1996 przewieziono go w stanie bardzo ciężkim do Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie, gdzie zmarł 4 sierpnia 1996. Pogrzeb odbył się 8 sierpnia 1996 w kościele parafialnym w Studzionce. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

3. Ks. Stanisław Kuś

Urodził się 5 lipca 1912 roku w Mazańcowicach. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego . Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego . Po wybuchu II wojny światowej jako wikariusz pracował w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu w latach 1939 - 1942. W czasie wygnania biskupów, we wrześniu 1955 roku został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej w Katowicach, wtedy też zostały mu powierzone sprawy referatu duszpasterskiego. Zmarł 21 lutego 1966 w szpitalu w Rydułtowach, został pochowany w Wilczy.

2. Ks. Jerzy Stefani

Urodził się 28 października 1913 roku w Sośnicy/Woźnik w rodzinie rolnika Jana i Marii z d. Sośnica. Po ukończeniu studiów teologicznych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, 26 czerwca 1938 otrzymał święcenia kapłańskie. Wikarym w Świerklańcu był zaledwie miesiąc po święceniach, skąd potem został przeniesiony do par. NSPJ w Nakle Śląskim. Zmarł 5 marca 1983r. Pochowany został 8 marca 1983r. na cmentarzu w Katowicach-Ligocie.

1. Ks. Joachim Hilscher

Urodził się 13 lutego 1904 roku w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1929 roku z rąk ks. biskupa Arkadiusza Lisieckiego, w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Był pierwszym wikarym w Świerklańcu, czas jego posługi przypadł na lata 1933-1937. Zmarł 2 grudnia 1978 roku w szpitalu w Knurowie, pochowany został na cmentarzu w Ornontowicach.

Kancelaria parafialna

Czynna jest w:

poniedziałek i piątek w godzinach: 7.30 - 8.30

oraz w czwartek w godzinach:
18.30 - 19.30

Dane adresowe
Konto Parafialne