• 32 284 43 15
  • swierklaniec@gliwice.opoka.org.pl
  • Dołącz do nas na:   
Wprowadził Admin


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
(informacje podkreślone nie dotyczą par ze Świerklańca)


1. Możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa w Parafii Chrystusa Króla istnieje po odbytej rozmowie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej w Świerklańcu. Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek i piątek - od 7.30 do 8.30
czwartek - od 18.30 do 19.30


2. " Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach".
W piątki ślubów w naszej parafii nie udzielamy.
Dla chrześcijanina sens każdego piątku w roku jest oczywisty: to dzień męki i śmierci Jezusa. Świadomość jednak tego co wydarzyło się na Kalwarii, pamięć ofiary poniesionej przez Chrystusa, nie jest chyba obecnie powszechna, skoro coraz więcej ludzi nie odczuwa potrzeby przeżywania piątkowych dni jako pokutnych i nie widzi problemu organizowania ślubu i wesela w piątek. Przypominamy Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1438 mówi: ,,Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) to w Kościele specjalny czas praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne)". Godzi się więc przypomnieć, do czego zobowiązuje chrześcijanina IV przykazanie kościelne. Choć tak często przywoływany ostatnimi czasy argument o braku sali na przyjęcie weselne nie wydaje się wystarczającym powodem, aby ślub brać właśnie w piątek.

3. Rezerwacja terminu ślubu odbywa się na co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa.


4. Wszystkie formalności związane z przygotowaniem dokumentów ślubnych narzeczeni załatwiają we własnej parafii (w parafii jednej ze stron). Chodzi o spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego oraz o nauki przedślubne.


5. Po załatwieniu formalności przedślubnych należy do kancelarii parafialnej w Świerklańcu dostarczyć najpóźniej na 2 tygodnie przed ślubem:
a) licencję z parafii, w której spisano protokół skierowaną do Parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu,
b) dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa w świetle prawa państwowego (jeśli chodzi o małżeństwo konkordatowe) lub akt ślubu (jeśli małżeństwo cywilne już zostało zawarte),
c) dane personalne kapłana, który będzie asystował przy zawieraniu małżeństwa - imię i nazwisko oraz stanowisko duchownego (proboszcz/wikariusz w parafii p.w. N. w N)

6. Kościelny i Organista parafii w Świerklańcu nie mają obowiązku służby podczas zawierania małżeństw spoza parafii, dlatego w gestii zawierających małżeństwo jest wynagrodzić im poświęcony czas.

7. Wystrój kościoła:
Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w punkcie 279 czytamy: "W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego". Nie można więc w wystroju kościoła i dekoracji stosować sztucznych kwiatów i jakichkolwiek imitacji nawet najpiękniej wyglądających, np. sztucznych świec. Nie można ustawiać w kościele dekoracji, które na co dzień nie są związane z przestrzenią sakralną, np. aluminiowy stojak na nuty z przypiętym bukietem kwiatów itp. Kościół dekoruje się tylko i wyłącznie bukietami kwiatów prawdziwych!

8. Fotografowanie i filmowanie:
Kto pragnie fotografować i filmować podczas Liturgii powinien ją znać, wiedzieć co w danym momencie się dzieje i rozumieć sens poszczególnych obrzędów. W wielu diecezjach przeprowadzono szkolenia dla fotografów i kamerzystów, aby mogli spełniać swoje funkcje we właściwy sposób i z należnym szacunkiem dla miejsc świętych. Najważniejszym podczas udzielania sakramentu małżeństwa jest łaska sakramentalna, która niewidoczna dla oczu jest nie do sfotografowania i sfilmowania. Fotograf więc i kamerzysta nie mogą zachowywać się tak jakoby zdjęcie czy film były dla nowożeńców najważniejsze. Często bywa tak, że ich zachowanie przeszkadza narzeczonym w odpowiednim przeżyciu ceremonii zaślubin, gdyż np. kamerzysta wchodzi pomiędzy kapłana a narzeczonych albo zza ich głów wysuwa obiektyw aparatu czy kamery. Nie zezwala się wchodzenia fotografowi czy kamerzyście do prezbiterium, które ma określone funkcje i jest miejscem przeznaczonym dla odpowiednich osób. Wzorem dla każdego kamerzysty i fotografa są celebracje liturgiczne z udziałem Ojca św., w czasie których widać odpowiednie zachowanie i strój operatorów urządzeń. Fotografować i filmować może tylko osoba posiadająca zezwolenie (świadectwo ukończenia kursu) Kurii Diecezjalnej, która przed rozpoczęciem ceremonii powinna przedstawić się celebransowi!

9. Oprawa muzyczna uroczystości:
Rodzaj wykonywanych podczas zawierania małżeństwa śpiewów i utworów instrumentalnych regulują przepisy o muzyce sakralnej. Nie wolno podczas liturgii wykonywać świeckich utworów wokalnych i instrumentalnych, tylko dlatego że odznaczają się pięknem i nastrojowym charakterem. Nie wolno w liturgii używać instrumentów hałaśliwych i tych, których używa się do wykonywania muzyki rozrywkowej, np. trąbka, akordeon, gitara elektryczna, perkusja. Instrumentem czysto liturgicznym są organy piszczałkowe, które tradycyjnie są obecne w Kościele od setek lat.

Respektowanie i przyjęcie do wiadomości powyższych uwag wprowadza porządek w przeżywanych przez nas uroczystościach i przyczynia się do zajmowania właściwej postawy wobec sakramentów świętych.
Wszystkim mającym zamiar zawrzeć związek małżeński życzymy jak najowocniejszego przygotowania wewnętrznego na przyjęcie łaski sakramentu małżeństwa.Szczęść Boże!
Duszpasterze Parafii Chrystusa Króla w ŚwierklańcuDo załatwienia formalności w USC związanych ze ślubem konkordatowym potrzeba: zgłosić się do USC w miejscu stałego zameldowania jednej ze stron; zgłaszają się oboje narzeczeni osobiście z dowodem osobistym i odpisem skróconym aktu urodzenia.

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa obejmuje 3 etapy:
1) nauki przedślubne,
2) dzień skupienia dla narzeczonych
3) spotkanie w ramach Poradni Życia Rodzinnego


Kancelaria parafialna

Czynna jest w:

poniedziałek i piątek w godzinach: 7.30 - 8.30

oraz w czwartek w godzinach:
18.30 - 19.30

Dane adresowe
Konto Parafialne